Năm 2018

​Đại hội cổ đông bất thường công ty cổ phần Hiệp Phát 2018

​Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty cổ phần Hiệp Phát 2018

​Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần Hiệp Phát 2018

​Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  công ty cổ phần Hiệp Phát 2018

​Kết quả Họp Kinh Doanh Công ty cổ phần Hiệp Phát 2017​

​ Người đại diện: Lâm Thị Tuyết Hương

 Địa chỉ: 324 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 081-661-4091

MST: 0300 688 732 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 21/01/1993